Rehabilitas Medik / Fisiotrapi

Senin

 • dr. Hesty Oktarini, Sp.KFR

  -

Selasa

 • dr. Hesty Oktarini, Sp.KFR

  -

Rabu

 • dr. Hesty Oktarini, Sp.KFR

  -

Kamis

 • dr. Hesty Oktarini, Sp.KFR

  -

Jumat

 • dr. Hesty Oktarini, Sp.KFR

  -

Sabtu

 • dr. Hesty Oktarini, Sp.KFR

  -