Gigi

Senin

 • drg. Hj. Romayana Amran, MMKes

  -

 • drg. Eny Haryati

  -

 • drg. M. Dhani Saleh,Sp.BM

  -

Selasa

 • drg. Eny Haryati

  -

 • drg. Hj. Romayana Amran, MMKes

  -

Rabu

 • drg. Hj. Romayana Amran, MMKes

  -

 • drg. Eny Haryati

  -

 • drg. M. Dhani Saleh,Sp.BM

  -

Kamis

 • drg. Eny Haryati

  -

 • drg. Hj. Romayana Amran, MMKes

  -

Jumat

 • drg. Eny Haryati

  -

 • drg. Hj. Romayana Amran, MMKes

  -

Sabtu

 • drg. Hj. Romayana Amran, MMKes

  -

 • drg. Eny Haryati

  -

 • drg. Listia Eka Merdekawati,SpKG

  -

 • drg. M. Dhani Saleh,Sp.BM

  -